1 học sinh Bắc Giang tử vong trong vụ 4 em sốc phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19_61a36807533cd.jpeg

1 học sinh Bắc Giang tử vong trong vụ 4 em sốc phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19_61a36807533cd.jpeg

4298ae562585c15d0f7998330c6627e7