4 học sinh Bắc Giang sốc phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19: Nguyên nhân do đâu?_61a2162445e84.jpeg

4 học sinh Bắc Giang sốc phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19: Nguyên nhân do đâu?_61a2162445e84.jpeg

389857b7bcff7921830bfe4f605272ef