Bị nói “Nổi tiếng mà tiếc tiền thuê mặt bằng, nước đi sai lầm rồi” – Bánh mì Bà Huynh đáp 1 câu ai cũng nể_61bb228900c4d.png

Bị nói “Nổi tiếng mà tiếc tiền thuê mặt bằng, nước đi sai lầm rồi” – Bánh mì Bà Huynh đáp 1 câu ai cũng nể_61bb228900c4d.png

49e4335f38a52ec1fd41a45d5020c861