BIẾN CĂNG: Trưởng FC Khánh Vân lập nick ảo tung clip xé giấy nợ của Thuỳ Tiên, “phong sát” cả H’Hen Niê_61bc740a09d22.png

BIẾN CĂNG: Trưởng FC Khánh Vân lập nick ảo tung clip xé giấy nợ của Thuỳ Tiên, “phong sát” cả H’Hen Niê_61bc740a09d22.png

71fa36ea079ec47f14160bd191120c0a