Cận cảnh nơi “đốt tiền” Black Friday của hội giàu sụ ở Sài Gòn: Đi vào bay luôn căn chung cư như chơi!_61a0c48f72bc5.png

Cận cảnh nơi “đốt tiền” Black Friday của hội giàu sụ ở Sài Gòn: Đi vào bay luôn căn chung cư như chơi!_61a0c48f72bc5.png

8334cd1e383e925f9cb0bf7ec550c816