Chỉ vì một tính năng trên Instagram mà V (BTS) nhấn follow Jennie (BLACKPINK), idol đã hỏi cách tắt thì mình chỉ ngay thôi!_61aeef1c1814f.jpeg

Chỉ vì một tính năng trên Instagram mà V (BTS) nhấn follow Jennie (BLACKPINK), idol đã hỏi cách tắt thì mình chỉ ngay thôi!_61aeef1c1814f.jpeg

8fbf9fd47260db971d53cce45b1bfee4