CHÍNH THỨC: Khởi tố vụ lợi dụng tôn giáo, từ thiện để trục lợi ở Tịnh thất Bồng Lai_61d42faca7832.jpeg

CHÍNH THỨC: Khởi tố vụ lợi dụng tôn giáo, từ thiện để trục lợi ở Tịnh thất Bồng Lai_61d42faca7832.jpeg

9fdd3b1c0ec9a1936d35fc07f8d8265b