Danh tính các bé ở Tịnh Thất Bồng Lai bị “share” như bão, nhà báo Thu Hà đau đớn: Dù cha già có tội, thì các bé cũng đâu có tội gì?_61d823c7d3e1a.jpeg

Danh tính các bé ở Tịnh Thất Bồng Lai bị “share” như bão, nhà báo Thu Hà đau đớn: Dù cha già có tội, thì các bé cũng đâu có tội gì?_61d823c7d3e1a.jpeg

dd1f34d3ef95d3c7b724c1f0b7b2535b