Drama như “cung đấu” trong hậu trường giới người mẫu: Giật tóc, giành vị trí vedette chưa sốc bằng chuyện bị bắt cởi đồ, tung ảnh nóng_619a2d092c001.jpeg

Drama như “cung đấu” trong hậu trường giới người mẫu: Giật tóc, giành vị trí vedette chưa sốc bằng chuyện bị bắt cởi đồ, tung ảnh nóng_619a2d092c001.jpeg

2afad966e6dd3c4c7c99668652ed90cf