Fan Indonesia: “ĐT Việt Nam không hơn gì Lào, cầu thủ cũng đá bạo lực chẳng kém chúng tôi”_61b9d1648f8c7.jpeg

Fan Indonesia: “ĐT Việt Nam không hơn gì Lào, cầu thủ cũng đá bạo lực chẳng kém chúng tôi”_61b9d1648f8c7.jpeg

b20bd28f6c3e79e20a78558e4c802d2f