Google Drive sẽ tự động chặn hoặc xoá file có nội dung 18+, từ nay hết đường share link “bậy”_61c2b597148f5.jpeg

Google Drive sẽ tự động chặn hoặc xoá file có nội dung 18+, từ nay hết đường share link “bậy”_61c2b597148f5.jpeg

21cb249b5c177a6439d9f57def33a1bb