Hà Nội: 87 công nhân test nhanh dương tính SARS-CoV-2, phong tỏa công ty và truy vết khẩn_619b7f2d57ea3.jpeg

Hà Nội: 87 công nhân test nhanh dương tính SARS-CoV-2, phong tỏa công ty và truy vết khẩn_619b7f2d57ea3.jpeg

48252606e42fa0f788bab3e9be84f59a