Hà Nội dự báo tăng lên 2.000 – 3.000 ca Covid-19 mỗi ngày dịp cuối năm, quận/huyện nào hiện có nhiều F0 nhất?_61c9a36a3c41a.jpeg

Hà Nội dự báo tăng lên 2.000 – 3.000 ca Covid-19 mỗi ngày dịp cuối năm, quận/huyện nào hiện có nhiều F0 nhất?_61c9a36a3c41a.jpeg

0e7f4635f96ac4e6cf2ba635b01ec550