Hà Nội: Học sinh lớp 12 dương tính SARS-CoV-2, từng đến trường tiêm vaccine_61a21620426b2.jpeg

Hà Nội: Học sinh lớp 12 dương tính SARS-CoV-2, từng đến trường tiêm vaccine_61a21620426b2.jpeg

86eaefaa56d5ad904d3eb7c882e47f58