Hà Nội phát hiện chùm 22 ca test nhanh dương tính tại BV Phụ sản TW_61a9ffd440ecd.jpeg

Hà Nội phát hiện chùm 22 ca test nhanh dương tính tại BV Phụ sản TW_61a9ffd440ecd.jpeg

5653775e8bbd5e2e5e863d26a8d3cb4d