Hà Nội: Quán vịt có 6 ca dương tính SARS-CoV-2, khẩn tìm người liên quan_619cd03a578a9.jpeg

Hà Nội: Quán vịt có 6 ca dương tính SARS-CoV-2, khẩn tìm người liên quan_619cd03a578a9.jpeg

23ef1f8af53585ccc714756281a23127