Hình ảnh trực tiếp từ Singapore: Các fan Việt nô nức tới sân tiếp lửa cho tuyển Việt Nam đánh bại người Thái_61c45d232a999.jpeg

Hình ảnh trực tiếp từ Singapore: Các fan Việt nô nức tới sân tiếp lửa cho tuyển Việt Nam đánh bại người Thái_61c45d232a999.jpeg

cb56f6676f59a62128dfdb31711e1e1e