Học sinh Hà Nội sau 1 tuần đi học trở lại: Thích đến trường gặp bạn bè, nhưng nếu có thi trực tiếp thì… “thôi rồi”_61b33a012027d.png

Học sinh Hà Nội sau 1 tuần đi học trở lại: Thích đến trường gặp bạn bè, nhưng nếu có thi trực tiếp thì… “thôi rồi”_61b33a012027d.png

08667243cc274aa4ba2d12e37bdff959