iOS sẽ có thêm tính năng mới mà người dùng iPhone rất mong chờ, nhưng thật ra Android đã có từ lâu?_61cfe4fa9cf9d.png

iOS sẽ có thêm tính năng mới mà người dùng iPhone rất mong chờ, nhưng thật ra Android đã có từ lâu?_61cfe4fa9cf9d.png

ae356573b6636c4e3efb41d18c604822