Không chỉ “Lumos”, có tới 3 câu thần chú nữa trong Harry Potter có thể kích hoạt các tính năng trên smartphone_61d8247833378.jpeg

Không chỉ “Lumos”, có tới 3 câu thần chú nữa trong Harry Potter có thể kích hoạt các tính năng trên smartphone_61d8247833378.jpeg

2a92d57d1d805e3d139001fe44096715