Lều Phương Anh tuyên bố không sinh con cho 3 người đàn ông khác nhau và gắt gỏng: “Đụng tới con em thì bố nó chả tha cho đâu”_61d42fb0bee4e.jpeg

Lều Phương Anh tuyên bố không sinh con cho 3 người đàn ông khác nhau và gắt gỏng: “Đụng tới con em thì bố nó chả tha cho đâu”_61d42fb0bee4e.jpeg

864d0f9aed190e5aa0f3f3bcd6d91c33