Lộ bằng chứng các thành viên BTS đã sở hữu tài khoản Instagram từ trước, riêng Jungkook đã dùng MXH này được gần 6 năm?_61cbeff29d2fe.jpeg

Lộ bằng chứng các thành viên BTS đã sở hữu tài khoản Instagram từ trước, riêng Jungkook đã dùng MXH này được gần 6 năm?_61cbeff29d2fe.jpeg

a23949aef5a9dbfe88e13cc0630ce451