Một nam thực tập sinh Việt đình đám bỗng “mất tích” bí ẩn tại Hàn Quốc, công ty chủ quản không liên lạc được?_61a75c35e7cfa.jpeg

Một nam thực tập sinh Việt đình đám bỗng “mất tích” bí ẩn tại Hàn Quốc, công ty chủ quản không liên lạc được?_61a75c35e7cfa.jpeg

76683c8aaece9f535bb6d7c5d546938d