Người dân TP.HCM ùn ùn kéo đến mua bánh mì trà xanh của Huỳnh Hoa, shipper than trời: “Chị ơi khổ quá order cái khác được không?”_61c1ba5759701.png

Người dân TP.HCM ùn ùn kéo đến mua bánh mì trà xanh của Huỳnh Hoa, shipper than trời: “Chị ơi khổ quá order cái khác được không?”_61c1ba5759701.png

e811fb4d2c3760e9582775fcd33b7e3b