2-tuyen-cap-quang-bien-aag-va-apg-cung-gap-su-co-ket-noi-internet-viet-nam-di-quoc-te-bi-cham1

2-tuyen-cap-quang-bien-aag-va-apg-cung-gap-su-co-ket-noi-internet-viet-nam-di-quoc-te-bi-cham1

Hai tuyến cáp quang biển gặp sự cố khiến internet bị ảnh hưởng nặng