Truyen hinh cap

Truyen hinh cap

Chất lượng hình ảnh hoặc âm thanh trên Tivi gặp vấn đề khi các Tivi khác vẫn xem bình thường

Chất lượng hình ảnh hoặc âm thanh trên Tivi gặp vấn đề khi các Tivi khác vẫn xem bình thường