Dắt cắm tivi

Dắt cắm tivi

Đầu cáp bị hoan rỉ hoặc lỏng lẻo gây mất tín hiệu hoặc bị nhiễu