NÓNG: Quận trung tâm Hà Nội “nguy cơ cao” dừng bán hàng ăn tại chỗ, vận động người dân không ra đường khi không cần thiết_61b72e4bc0a55.jpeg

NÓNG: Quận trung tâm Hà Nội “nguy cơ cao” dừng bán hàng ăn tại chỗ, vận động người dân không ra đường khi không cần thiết_61b72e4bc0a55.jpeg

d942cf561c2e5c78be3f06c27fd5adb0