Phải làm gì khi vô tình trở thành nạn nhân của trò lừa đảo nâng cấp sim 4G đang nở rộ?_61d5816475435.jpeg

Phải làm gì khi vô tình trở thành nạn nhân của trò lừa đảo nâng cấp sim 4G đang nở rộ?_61d5816475435.jpeg

d7116582b4ce9423d65f91271c614f10