Sân khấu concert gây tranh cãi của BTS từng rất quen thuộc với thế hệ 8x, 9x đời đầu, nhưng Gen Z chắc sẽ hỏi… “nó là gì vậy?”_61a5b480e5d93.jpeg

Sân khấu concert gây tranh cãi của BTS từng rất quen thuộc với thế hệ 8x, 9x đời đầu, nhưng Gen Z chắc sẽ hỏi… “nó là gì vậy?”_61a5b480e5d93.jpeg

f06996df01f09681acb96d95c79be301