Toàn cảnh: Hà Nội vượt mốc 20.000 ca Covid-19, dịch diễn biến phức tạp_61b9d1608cbd9.jpeg

Toàn cảnh: Hà Nội vượt mốc 20.000 ca Covid-19, dịch diễn biến phức tạp_61b9d1608cbd9.jpeg

eb65160165b485425bb85b01f9fea3ee