TP.HCM đạt “vùng xanh” – nguy cơ thấp sau 6 tháng gồng mình chống dịch Covid-19_61d97509514c8.jpeg

TP.HCM đạt “vùng xanh” – nguy cơ thấp sau 6 tháng gồng mình chống dịch Covid-19_61d97509514c8.jpeg

302297648c88fd70a02990d9c03e8edf