Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia: Công Phượng đá chính từ đầu, khung gỗ tiếp tục thiếu vắng Tấn Trường_61b5dca063aae.png

Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia: Công Phượng đá chính từ đầu, khung gỗ tiếp tục thiếu vắng Tấn Trường_61b5dca063aae.png

7a88013f61d6871154f68347943774d1