Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan: Công Phượng đá chính, đá cạnh một cái tên cực kỳ bất ngờ_61c45d1f1d4bf.jpeg

Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan: Công Phượng đá chính, đá cạnh một cái tên cực kỳ bất ngờ_61c45d1f1d4bf.jpeg

9b0d81f4e1c34f1d67d775271d90e914