Việt Nam ứng phó với biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2_61a3680b6227f.jpeg

Việt Nam ứng phó với biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2_61a3680b6227f.jpeg

b9c1ee74eaf4228a1119fd87cfbb6372