bạn chỉ cần bấm chữ “i” để xem đầy đủ các thông tin như camera