bạn có thể tuỳ ý biến đổi chúng thành những icon yêu thích. Khoa Pug và Johnny Đặng “cạch mặt” nhau chỉ vì một đồng coin