có một tính năng khá hay ho là khả năng xem chi tiết dữ liệu thông tin hình ảnh (EXIF) trực tiếp ngay trên iPhone. Trước đây