được chụp vào tháng 2/2020. Chỉ cần nhấn vào phần chữ “i” là mọi thông tin EXIF của bức ảnh sẽ hiện ra nếu iPhone của bạn đã được cập nhật lên iOS 15Từ ngày giờ