Messenger đã cho phép react từng tin nhắn trong đoạn hội thoại giúp người dùng có thể bộc lộ nhiều cảm xúc hơn