ngày chụp…cũng như các thông tin liên quan đến địa điểm chụp chức ảnh.Đây là một bức ảnh cũ