nhìn phát là mê ngay! Đây là cách xem tin nhắn đã bị “thu hồi” trên Messenger