và cả vị trí GPS.iOS 15 đã cập nhật tính năng cho phép chúng ta xem thông tin EXIF ảnh một cách trực tiếp. Ngay phía dưới bức ảnh