CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 58 Hàm Nghi – Đà Nẵng

Mail: truyenhinhcapsongthu1@gmail.com

Website: http://truyenhinhcapsongthu.net

Google+ : truyen hinh cap song thu

Page facebook: :facebook.com/truyenhinhcapsongthu/

Twitter: @ Capsongthu