Tổng Đài Truyền Hình Cáp Sông Thu Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN

 TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU ĐÀ NẴNG

ĐỊA CHỈ :  58 Hàm Nghi – Đà Nẵng
ĐIỆN THOẠI : 0905 989 653

Tổng đài truyền hình cáp sông thu đà nẵng

Tổng Đài Truyền Hình Cáp Sông Thu Đà Nẵng

HOTLINE : 0905 989 653

 

  • Giới thiệu, tư vấn và trả lời thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ truyền hình cáp sông thu đà nẵng qua điện thoại, website, email.
  • Tư vấn giải đáp , các chính sách khuyến mãi lắp đặt mới truyền hình cáp sông thu.
  • Tiếp nhận yêu cầu lắp đặt, thay đổi dịch vụ của khách hàng qua điện thoại.
  • Hỗ trợ khách hàng về kỹ thuật.
  • Tiếp nhận, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về cước và chất lượng dịch vụ.
  • Quản lý và chuyển giao các yêu cầu của khách hàng đến các Bộ phận khác để kịp thời cung cấp dịch vụ.
  • Cập nhật thông tin khách hàng lên chương trình quản lý khách hàng.

Công Ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu Đà Nẵng

  • Địa Chỉ : 58 Hàm Nghi – Thanh Khê – Đà Nẵng
  • Tel: 0905 989 653               Fax: 0905 989 657
  • Email: truyenhinhcapsongthu111@gmail.com

Tổng Đài Lắp Đặt Truyền Hình Cáp Sông Thu Đà Nẵng Hotline: 0905 989 653

Tổng Đài Lắp Đặt Internet Sông Thu Đà Nẵng Hotline: 0905 989 653

Tham khảo và đăng ký dịch vụ truyền hình cáp sông thu tại đây.

Tham khảo và đăng ký dịch vụ internet wifi tại đây.