Bà Nguyễn Thị Doan - Văn Phòng Chủ Tịch Nước

Toggle navigation
 • Trang chủ
 • Tin tức - sự kiện
  • Hoạt động của chủ tịch nước
  • Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, nhà nước
  • Hoạt động của Phó Chủ tịch nước
  • Chính trị
  • Quốc phòng - An ninh
  • Cải cách tư pháp
  • Thi đua khen thưởng
  • Pháp luật
  • Kinh tế - xã hội
  • Đối ngoại
 • Sơ đồ cổng
 • Liên hệ
mic |
 • :
 • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
 1. Trang chủ
 2. Danh mục trang chủ
 3. Lãnh đạo nhà nước
 4. Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước qua các nhiệm kỳ
Bà Nguyễn Thị Doan
Bà Nguyễn Thị Doan

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ DOAN

- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thị Doan

- Sinh ngày 11 tháng 01 năm 1951

- Quê quán: xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- Dân tộc: Kinh                                    Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ

- Trình độ chuyên môn: Quản lý Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng CSVN: 11/7/1981, ngày chính thức: 11/7/1982

- Đại biểu Quốc hội khóa: XII, XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa: VIII, IX, X, XI

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ 10/1973-8/1981: Giáo viên Trường Đại học Thương Mại, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn giáo viên.

- Từ 9/1981-8/1985: Nghiên cứu sinh tại Bungari.

- Từ 9/1985-11/1991: Giáo viên Trường Đại học Thương Mại, Phó Chủ nhiệm khoa (từ 1988), Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường (1988 - 1991).

- Từ 12/1991-10/1992: Học tại Trường Đại học Quản lý kinh doanh Châu Âu - Cộng hòa Pháp.

- Từ 11/1992-6/1993: Giáo viên Đại học Thương Mại, Phó Chủ nhiệm khoa, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn trường.

- Từ 7/1993-12/1999: Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại; Ủy viên Trung ương Đảng (tháng 6/1996); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (tháng 8/1999).

- Từ 01/2000-6/2003: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (tháng 5/2001); Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối I cơ quan Trung ương (tháng 12/2000); Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

- Từ 7/2003-7/2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Bí thư Đảng ủy Khối I, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối I cơ quan Trung ương; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

- Từ 7/2007 đến 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

 • Nước CHXHCN Việt Nam
  • Hiến pháp
 • Lãnh đạo nhà nước
  • Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước đương nhiệm
  • Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước qua các nhiệm kỳ
 • Lệnh, QĐ của Chủ tịch nước
  • Lệnh
  • Quyết định
 • Văn phòng Chủ tịch nước
Liên kết --- Chọn liên kết --- Báo điện tử chính phủ Báo điện tử đảng cộng sản Báo nhân dân điện tử Công báo chính phủ Tạp chí điện tử đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử chính phủ Văn phòng chính phủ Văn phòng quốc hội HỆ THỐNG VĂN BẢN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC

Trưởng Ban biên tập: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà Địa chỉ: Số 2 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 08043176

Từ khóa » Chồng Nguyễn Thị Doan Là Ai