Dàn ý Tả Cảnh Biển Sầm Sơn Thanh Hóa

vndoc.com Thông báo Mới
  • Lớp 1
   • Thư viện Đề thi

    • Đề thi Giữa kì 1 lớp 1
    • Đề thi học kì 1 lớp 1
    • Đề thi Giữa kì 2 lớp 1
    • Đề thi học kì 2 lớp 1
    • Đề thi KSCL đầu năm
   • Bài tập cuối tuần

    • BTCT Toán 1 - Kết nối
    • BTCT Tiếng Việt 1 - Kết nối
    • BTCT Toán 1 - Chân trời
    • BTCT Tiếng Việt 1 - Chân trời
    • BTCT Toán 1 - Cánh diều
   • Sách Cánh diều

    • Giải Toán 1
    • Giải Tiếng Việt 1
    • Giải VBT Tiếng Việt 1
    • Kể chuyện lớp 1
    • Tiếng Anh 1 - Explore Our World
   • Sách Chân trời sáng tạo

    • Giải Toán 1
    • Giải Tiếng Việt 1
    • Giải VBT Tiếng Việt 1
    • Kể chuyện lớp 1
    • Tiếng Anh lớp 1 - Family & Friends
   • Sách Kết nối tri thức

    • Giải Toán 1
    • Giải Tiếng Việt 1
    • Giải VBT Tiếng Việt 1
    • Kể chuyện lớp 1
    • Tiếng Anh 1 - Global Success
   • Tài liệu Giáo viên

    • Giáo án lớp 1
    • Bài giảng lớp 1 (Word, PowerPoint)
    • STEM lớp 1
   • Luyện Toán

    • Toán lớp 1 Song ngữ
    • Toán lớp 1 Nâng Cao
  • Lớp 2
   • Thư viện Đề thi

    • Đề thi Giữa kì 1 lớp 2
    • Đề thi học kì 1 lớp 2
    • Đề thi Giữa kì 2 lớp 2
    • Đề thi học kì 2 lớp 2
    • Bài tập hè lớp 2 lên lớp 3
   • Bài tập cuối tuần

    • BTCT sách Kết nối
    • BTCT Tiếng Việt 2 - Cánh diều
    • BTCT Tiếng Việt 2 - Kết nối
    • BTCT Tiếng Việt 2 - Chân trời
    • BTCT Toán 2 - Kết nối
   • Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

    • Giải Toán 2
    • Giải VBT Toán 2
    • Trắc nghiệm Toán 2
   • Toán lớp 2 Cánh diều

    • Giải Toán 2
    • Giải VBT Toán 2
    • Đề thi học kì 2 Toán 2
    • Trắc nghiệm Toán 2
   • Toán lớp 2 Kết nối tri thức

    • Giải Toán 2
    • Giải VBT Toán 2
    • Trắc nghiệm Toán 2
   • Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo

    • Giải Tiếng Việt 2
    • Giải VBT Tiếng Việt 2
    • Trắc nghiệm Tiếng Việt 2
    • Luyện từ và câu lớp 2
   • Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

    • Giải Tiếng Việt 2
    • Giải VBT Tiếng Việt 2
    • Trắc nghiệm Tiếng Việt 2
    • Luyện từ và câu lớp 2
   • Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

    • Giải Tiếng Việt 2
    • Giải VBT Tiếng Việt 2
    • Trắc nghiệm Tiếng Việt 2
    • Luyện từ và câu lớp 2
   • Tập làm văn lớp 2

    • Tập làm văn lớp 2 - Chân trời
    • Tập làm văn lớp 2 - Kết nối
    • Tập làm văn lớp 2 - Cánh diều
    • Chính tả lớp 2 Sách mới
   • Môn Tiếng Anh

    • Tiếng Anh 2 - Macmillan education
    • Tiếng Anh 2 - Family Friends
    • Tiếng Anh 2 - Explore our World
    • Tiếng Anh 2 - Smart Start
    • Trắc nghiệm tiếng Anh 2
   • Môn Đạo Đức

    • Đạo Đức 2 - Kết nối
    • Đạo Đức 2 - Chân trời
    • Đạo Đức 2 - Cánh diều
   • Tự Nhiên & Xã Hội

    • TNXH 2 - Kết nối
    • TNXH 2 - Chân trời
    • TNXH 2 - Cánh diều
   • Tài liệu Giáo viên

    • Giáo án lớp 2
    • Bài giảng lớp 2
  • Lớp 3
   • Thư viện Đề thi

    • Đề thi Giữa kì 1 lớp 3
    • Đề thi học kì 1 lớp 3
    • Đề thi Giữa kì 2 lớp 3
    • Đề thi học kì 2 lớp 3
    • Thi học sinh giỏi lớp 3
   • Bài tập cuối tuần

    • BTCT Tiếng Việt 3 CD
    • BTCT Tiếng Việt 3 KNTT
    • BTCT Tiếng Việt 3 - Chân trời
    • BTCT Toán lớp 3 CD
    • BTCT Toán lớp 3 KNTT
   • Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

    • Giải Toán 3 - Tập 1
    • Giải Toán 3 - Tập 2
    • Giải VBT Toán 3
    • Trắc nghiệm Toán 3
    • Chuyên đề Toán 3
   • Toán lớp 3 Kết nối tri thức

    • Giải Toán 3 - Tập 1
    • Giải Toán 3 - Tập 2
    • Giải VBT Toán 3
    • Trắc nghiệm Toán 3
    • Chuyên đề Toán 3
   • Toán lớp 3 Cánh diều

    • Giải Toán 3 - Tập 1
    • Giải Toán 3 - Tập 2
    • Giải VBT Toán 3
    • Trắc nghiệm Toán 3
    • Chuyên đề Toán 3
   • Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo

    • Giải Tiếng Việt 3 - Tập 1
    • Giải Tiếng Việt 3 - Tập 2
    • Giải VBT Tiếng Việt 3
    • Trắc nghiệm Tiếng Việt 3
    • Luyện từ và câu lớp 3
   • Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

    • Giải Tiếng Việt 3 - Tập 1
    • Giải Tiếng Việt 3 - Tập 2
    • Giải VBT Tiếng Việt 3
    • Trắc nghiệm Tiếng Việt 3
    • Luyện từ và câu lớp 3
   • Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

    • Giải Tiếng Việt 3 - Tập 1
    • Giải Tiếng Việt 3 - Tập 2
    • Trắc nghiệm Tiếng Việt 3
    • Luyện từ và câu lớp 3
    • Chính tả lớp 3
   • Tập Làm Văn lớp 3

    • TLV sách Chân trời
    • TLV sách Kết nối
    • TLV sách Cánh diều
   • Tiếng Anh lớp 3

    • Giải sách Global Success 3
    • Giải sách Family and Friends 3
    • Giải sách Explore Our World 3
    • Giải sách Smart Start 3
    • Giải sách Wonderful World 3
   • Đạo Đức lớp 3

    • Đạo Đức 3 - Chân trời
    • Đạo Đức 3 - Kết nối
    • Đạo Đức 3 - Cánh diều
    • Đề thi học kì 2 Đạo đức 3
   • Tự nhiên xã hội lớp 3

    • TNXH 3 - Chân trời
    • TNXH 3 - Kết nối
    • TNXH 3 - Cánh diều
   • Tin Học lớp 3

    • Tin học 3 - Chân trời
    • Tin học 3 - Kết nối
    • Tin học 3 - Cánh diều
    • Đề thi học kì 2 Tin học 3
   • Âm Nhạc lớp 3

    • Âm nhạc 3 - Chân trời
    • Âm nhạc 3 - Kết nối
    • Âm nhạc 3 - Cánh diều
   • Công nghệ lớp 3

    • Công nghệ 3 - Chân trời
    • Công nghệ 3 - Kết nối
    • Công nghệ 3 - Cánh diều
   • Hoạt động trải nghiệm lớp 3

    • HĐTN 3 - Chân trời
    • HĐTN 3 - Kết nối
    • HĐTN 3 - Cánh diều
   • Tài liệu Giáo viên

    • Giáo án Chân trời - Cả năm
    • Giáo án Kết nối - Cả năm
    • Giáo án Cánh Diều - Cả năm
  • Lớp 4
   • Thư viện đề thi

    • Đề thi Giữa kì 1 lớp 4
    • Đề thi học kì 1 lớp 4
    • Đề thi Giữa kì 2 lớp 4
    • Đề thi học kì 2 lớp 4
    • Bài tập hè lớp 4 - Sách mới
   • Bài tập cuối tuần

    • BTCT sách Kết nối
    • BTCT sách Chân trời
    • BTCT sách Cánh diều
   • Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo

    • Giải SGK Toán 4
    • Giải VBT Toán 4
    • Bài tập cuối tuần
    • Trắc nghiệm Toán 4
    • Bài tập Chuyên đề Toán 4
   • Toán lớp 4 Kết nối tri thức

    • Giải SGK Toán 4
    • Giải VBT Toán 4
    • Bài tập cuối tuần
    • Trắc nghiệm Toán 4
    • Bài tập Chuyên đề Toán 4
   • Toán lớp 4 Cánh diều

    • Giải SGK Toán 4
    • Giải VBT Toán 4
    • Bài tập cuối tuần
    • Trắc nghiệm Toán 4
    • Bài tập Chuyên đề Toán 4
   • Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo

    • Giải Tiếng Việt 4
    • Giải VBT Tiếng Việt 4
    • BTCT Tiếng Việt 4
    • Văn mẫu lớp 4 - Chân trời
    • Trắc nghiệm Tiếng Việt 4
   • Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

    • Giải Tiếng Việt 4
    • Giải VBT Tiếng Việt 4
    • BTCT Tiếng Việt 4
    • Văn mẫu lớp 4
    • Trắc nghiệm Tiếng Việt 4
   • Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều

    • Giải Tiếng Việt 4
    • Giải VBT Tiếng Việt 4
    • BTCT Tiếng Việt 4
    • Văn mẫu lớp 4
    • Trắc nghiệm Tiếng Việt 4
   • Tiếng Anh lớp 4

    • Giải sách Global Success
    • Giải sách iLearn Smart Start
    • Giải sách Wonderful World
    • Giải sách Family and Friends
   • Lịch sử và Địa lí 4

    • Lịch sử và Địa lí 4 - Chân trời
    • Lịch sử và Địa lí 4 - Kết nối
    • Lịch sử và Địa lí 4 - Cánh diều
   • Tài liệu Giáo viên

    • Giáo án lớp 4 - Sách mới
    • Bài tập hè lớp 4 lên 5 - Sách mới
  • Lớp 5
   • Tài liệu Giáo viên

    • Giáo án lớp 5
    • Bài giảng lớp 5
    • Bộ SGK lớp 5 Kết nối tri thức
    • Bộ SGK lớp 5 Chân trời sáng tạo
    • Bộ SGK lớp 5 Cánh Diều
   • Thư viện đề thi

    • Đề thi Giữa kì 1 lớp 5
    • Đề thi học kì 1 lớp 5
    • Đề thi Giữa kì 2 lớp 5
    • Đề thi học kì 2 lớp 5
    • Bài tập hè lớp 5 lên 6
   • Bài tập cuối tuần

    • BTCT Toán 5
    • BTCT tiếng Việt 5
    • BTCT tiếng Anh 5
   • Môn Toán lớp 5

    • Giải Toán 5 Kết nối tri thức
    • Giải Toán 5 Chân trời sáng tạo
    • Giải Toán 5 Cánh diều
    • Giải SGK Toán 5
    • Giải VBT Toán 5
   • Môn Tiếng Việt lớp 5

    • Giải tiếng Việt 5 Kết nối tri thức
    • Giải tiếng Việt 5 Chân trời sáng tạo
    • Giải tiếng Việt 5 Cánh diều
    • Tập làm văn lớp 5
    • Văn mẫu lớp 5 ngắn gọn
   • Môn Tiếng Anh 5

    • Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success
    • Giải Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends
    • Giải Tiếng Anh 5 Wonderful World
    • Giải Tiếng Anh 5 i-Learn Smart Start
    • Giải SGK Tiếng Anh 5
   • Môn Khoa Học 5

    • Khoa học lớp 5 Kết nối tri thức
    • Khoa học lớp 5 Chân trời sáng tạo
    • Khoa học lớp 5 Cánh Diều
    • Giải SGK Khoa học 5
    • Giải VBT Khoa học 5
   • Môn Công Nghệ 5

    • Công nghệ lớp 5 Kết nối tri thức
    • Công nghệ lớp 5 Chân trời sáng tạo
    • Công nghệ lớp 5 Cánh Diều
   • Môn Lịch sử và Địa lí 5

    • Lịch sử và Địa lí lớp 5 Kết nối tri thức
    • Lịch sử và Địa lí lớp 5 Chân trời sáng tạo
    • Lịch sử và Địa lí lớp 5 Cánh Diều
   • Môn Lịch Sử 5

    • Giải SGK Lịch sử 5
    • Giải VBT Lịch sử 5
    • Trắc nghiệm Lịch sử 5
    • Đề thi học kì 2 Sử Địa 5
   • Môn Địa Lý 5

    • Giải SGK Địa lý 5
    • Giải VBT Địa lý 5
    • Trắc nghiệm Địa lý 5
    • Đề thi học kì 2 Sử Địa 5
   • Môn Đạo Đức 5

    • Đạo đức lớp 5 Kết nối tri thức
    • Đạo đức lớp 5 Chân trời sáng tạo
    • Đạo Đức lớp 5 Cánh Diều
    • Giải SGK Đạo Đức 5
    • Giải VBT Đạo Đức 5
   • Môn Tin Học 5

    • Tin học lớp 5 Kết nối tri thức
    • Tin học lớp 5 Chân trời sáng tạo
    • Tin học lớp 5 Cánh Diều
    • Giải SGK Tin học 5
    • Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học
   • Môn Hoạt động trải nghiệm 5

    • Hoạt động trải nghiệm lớp 5 Kết nối tri thức
    • Hoạt động trải nghiệm lớp 5 Chân trời sáng tạo
    • Hoạt động trải nghiệm lớp 5 Cánh Diều
   • Chương Trình VNEN

    • Giải Toán VNEN lớp 5
    • Giải Tiếng Việt VNEN lớp 5
    • Giải Khoa học VNEN lớp 5
  • Lớp 6
   • Thư Viện Đề Thi

    • Đề thi học kì 1 lớp 6
    • Đề thi Giữa kì 1 lớp 6
    • Đề thi Giữa kì 2 lớp 6
    • Đề thi học kì 2 lớp 6
    • Thi học sinh giỏi lớp 6
   • Toán 6 Kết nối tri thức

    • Giải SGK Toán 6
    • Trắc nghiệm Toán 6
    • Đề thi học kì 2 Toán 6
   • Toán 6 Chân trời sáng tạo

    • Giải SGK Toán 6
    • Trắc nghiệm Toán 6
    • Đề thi học kì 2 Toán 6
   • Toán 6 Cánh diều

    • Giải SGK Toán 6
    • Trắc nghiệm Toán 6
    • Đề thi học kì 2 Toán 6
   • Môn Ngữ văn

    • Ngữ văn 6 - Kết nối
    • Ngữ văn 6 - Chân trời
    • Ngữ văn 6 - Cánh diều
    • Soạn văn 6 Siêu ngắn - Kết nối
    • Soạn văn 6 Siêu ngắn - Chân trời
   • Lý thuyết + Văn mẫu lớp 6

    • Văn mẫu sách Kết nối
    • Văn mẫu sách Chân trời
    • Văn mẫu sách Cánh diều
    • Lý thuyết Ngữ văn 6 - Kết nối
    • Lý thuyết ngữ văn 6 - Chân trời
   • Tóm tắt Ngữ Văn

    • Tóm tắt ngữ Văn 6 - Kết nối
    • Tóm tắt Ngữ văn 6 - Chân trời
   • Tiếng Anh 6

    • Tiếng Anh 6 Global Success
    • Tiếng Anh 6 Friends Plus
    • Tiếng Anh 6 Explore English
    • Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World
    • Tiếng Anh 6 Right On
   • Khoa Học Tự Nhiên 6

    • KHTN 6 - Kết nối
    • Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối
    • KHTN 6 - Chân trời
    • KHTN 6 - Cánh diều
    • Đề thi học kì 2 KHTN 6
   • Lịch Sử 6

    • Lịch sử 6 - Kết nối
    • Lịch Sử 6 - Chân trời
    • Lịch Sử 6 - Cánh diều
    • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử Địa lí
   • Địa Lý 6

    • Địa lý 6 - Kết nối
    • Địa lý 6 - Chân trời
    • Địa lý 6 - Cánh diều
   • GDCD 6

    • GDCD 6 - Kết nối
    • GDCD 6 - Chân trời
    • GDCD 6 - Cánh diều
    • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn GDCD
   • Công Nghệ 6

    • Công nghệ 6 - Kết nối
    • Công nghệ 6 - Chân trời
    • Công nghệ 6 - Cánh diều
    • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Công Nghệ
   • Tin Học 6

    • Tin học 6 - Kết nối
    • Tin học 6 - Chân trời
    • Tin học 6 - Cánh diều
    • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học
   • Tài liệu Giáo viên

    • Giáo án lớp 6
    • Bài giảng lớp 6
  • Lớp 7
   • Thư Viện Đề Thi

    • Đề thi học kì 1 lớp 7
    • Đề thi giữa kì 1 lớp 7
    • Đề thi giữa kì 2 lớp 7
    • Đề thi học kì 2 lớp 7
    • Thi học sinh giỏi lớp 7
   • Môn Toán

    • Toán 7 Kết nối
    • Toán 7 Chân trời
    • Toán 7 Cánh diều
    • Đề thi học kì 2 Toán 7
   • Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo

    • Soạn văn 7 - Tập 1
    • Soạn văn 7 - Tập 2
    • Tóm tắt Văn 7
    • Đề thi học kì 2 Văn 7
    • Lý thuyết Ngữ văn 7
   • Ngữ văn 7 Kết nối tri thức

    • Soạn văn 7 - Tập 1
    • Soạn văn 7 - Tập 2
    • Soạn văn 7 Siêu ngắn
    • Tóm tắt Văn 7
    • Đề thi học kì 2 Văn 7
   • Ngữ văn 7 Cánh diều

    • Soạn văn 7 - Tập 1
    • Soạn văn 7 - Tập 2
    • Đề thi học kì 2 Văn 7
   • Văn Mẫu 7

    • Văn mẫu sách Chân trời
    • Văn mẫu sách Kết nối
    • Văn mẫu sách Cánh diều
   • Tiếng Anh 7 Mới

    • Tiếng Anh 7 Global Success
    • Tiếng Anh 7 Friends Plus
    • Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World
    • Tiếng Anh 7 Right on
    • Tiếng Anh 7 Cánh Diều
   • Lịch Sử

    • Lịch sử 7 - Chân trời
    • Lịch sử 7 - Kết nối
    • Lịch sử 7 - Cánh diều
    • Trắc nghiệm Lịch sử 7 - Kết nối
   • Địa Lý 7

    • Địa lí 7 - Chân trời
    • Địa lí 7 - Kết nối
    • Địa lí 7 - Cánh diều
    • Trắc nghiệm Địa lí 7 - Kết nối
    • Trắc nghiệm Địa lí 7 - Chân trời
   • Khoa Học Tự Nhiên 7

    • KHTN 7 - Chân trời
    • KHTN 7 - Kết nối
    • KHTN 7 - Cánh diều
    • Đề thi học kì 2 KHTN 7
   • GDCD 7

    • GDCD 7 - Chân trời
    • GDCD 7 - Kết nối
    • GDCD 7 - Cánh diều
    • Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD
    • Trắc nghiệm GDCD 7 - Kết nối
   • Công Nghệ 7

    • Công nghệ 7 - Chân trời
    • Công nghệ 7 - Kết nối
    • Công nghệ 7 - Cánh diều
    • Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Công Nghệ
   • Tin Học 7

    • Tin học 7 - Chân trời
    • Tin học 7 - Kết nối
    • Tin học 7 - Cánh diều
    • Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Tin học
   • Hoạt Động Trải Nghiệm 7

    • HĐTN 7 - Chân trời
    • HĐTN 7 - Kết nối
    • HĐTN 7 - Cánh diều
    • Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Hoạt động trải nghiệm
   • Âm Nhạc - Mĩ Thuật 7

    • Âm nhạc 7 - Chân trời
    • Âm Nhạc 7 - Kết nối
    • Âm Nhạc 7 - Cánh diều
   • Tài liệu Giáo viên

    • Giáo án Chân trời sáng tạo - Các môn
    • Giáo án sách Cánh Diều - Các môn
    • Giáo án sách Kết nối tri thức - Các môn
  • Lớp 8
   • Thư viện đề thi

    • Đề thi Giữa kì 1 lớp 8
    • Đề thi học kì 1 lớp 8
    • Đề thi Giữa kì 2 lớp 8
    • Đề thi học kì 2 lớp 8
    • Đề thi Học sinh giỏi
   • Toán 8 sách mới

    • Toán 8 Chân trời sáng tạo
    • Toán 8 Kết nối tri thức
    • Toán 8 Cánh diều
   • Ngữ văn 8 sách mới

    • Ngữ văn 8 - Kết nối
    • Ngữ văn 8 - Chân trời
    • Ngữ văn 8 - Cánh diều
    • Văn mẫu lớp 8 - Các sách
    • Soạn văn 8 Chân trời siêu ngắn
   • Tiếng Anh 8

    • Tiếng Anh 8 - Global Success
    • Tiếng Anh 8 - i Learn Smart World
    • Tiếng Anh 8 - Right On!
    • Tiếng Anh 8 - Friends Plus
   • Khoa học tự nhiên 8

    • KHTN 8 - Chân trời
    • KHTN 8 - Kết nối
    • KHTN 8 - Cánh diều
    • Từ điển Phương trình hóa học
    • Phương trình phản ứng Hóa học
   • Lịch sử & Địa lí 8

    • Lịch sử và Địa lí 8 - Kết nối
    • Lịch sử và Địa lí 8 - Chân trời
    • Lịch sử & Địa lí 8 - Cánh diều
   • GDCD 8

    • GDCD 8 - Kết nối
    • GDCD 8 - Chân trời
    • GDCD 8 - Cánh diều
   • Tài liệu Giáo viên

    • Giáo án lớp 8
    • Bài giảng lớp 8
  • Lớp 9
   • Thi vào lớp 10

    • Đề thi vào lớp 10 môn Toán
    • Đề thi vào lớp 10 môn Văn
    • Đề thi vào lớp 10 môn Anh
   • Thư viện đề thi

    • Đề thi học kì 1 lớp 9
    • Đề thi giữa kì 1 lớp 9
    • Đề thi giữa kì 2 lớp 9
    • Đề thi học kì 2 lớp 9
    • Thi học sinh giỏi lớp 9
   • Môn Toán

    • Giải Toán 9 Kết nối tri thức
    • Giải Toán 9 Chân trời sáng tạo
    • Giải Toán 9 Cánh diều
   • Môn Văn

    • Soạn văn 9 Kết nối tri thức
    • Soạn văn 9 Kết nối tri thức - Ngắn nhất
    • Soạn văn 9 Chân trời sáng tạo
    • Soạn văn 9 Chân trời sáng tạo - Ngắn nhất
    • Soạn văn 9 Cánh Diều
   • Tiếng Anh Mới

    • Giải Tiếng Anh 9 Global Success
    • Giải Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World
    • Giải Tiếng Anh 9 Right On
    • Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới
   • Môn KHTN

    • Giải KHTN 9 Kết nối tri thức
    • Giải KHTN 9 Chân trời sáng tạo
    • Giải KHTN 9 Cánh diều
   • Môn Vật Lý

    • Giải SGK Vật lí 9
    • Giải VBT Vật lí 9
    • Trắc nghiệm Vật lí 9
    • Chuyên đề Vật lí 9
    • Lý thuyết Vật lí 9
   • Môn Hóa Học

    • Giải SBT Hóa 9
    • Trắc nghiệm Hóa 9
    • Phương trình phản ứng
    • Lý thuyết Hóa 9
    • Chuyên đề Hóa 9
   • Môn Sinh Học

    • Sinh học lớp 9
    • Giải Sinh 9
    • Lý thuyết Sinh học 9
    • Giải VBT Sinh 9
    • Trắc nghiệm Sinh học 9
   • Môn Lịch Sử

    • Lịch sử lớp 9
    • Trắc nghiệm Lịch sử 9
    • Giải Lịch sử 9
    • Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9
    • Giải Lịch Sử 9 ngắn nhất
   • Môn Địa Lý

    • Địa lý lớp 9
    • Trắc nghiệm Địa lý 9
    • Giải bài tập Địa lí 9
    • Giải Địa Lí 9 ngắn nhất
    • Giải tập bản đồ Địa lí 9
   • Môn GDCD

    • Giải GDCD 9 Kết nối tri thức
    • Giải GDCD 9 Cánh diều
    • Trắc nghiệm GDCD 9
   • Môn Công Nghệ

    • Giải bài tập Công nghệ 9
    • Giải VBT Công nghệ 9
    • Lý thuyết Công nghệ 9
    • Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Công Nghệ
   • Tài liệu Giáo viên

    • Giáo án lớp 9
    • Bài giảng lớp 9
  • Lớp 10
   • Thư viện đề thi

    • Đề thi học kì 1 lớp 10
    • Đề thi giữa kì 1 lớp 10
    • Đề thi giữa kì 2 lớp 10
    • Đề thi học kì 2 lớp 10
    • Đề KSCL đầu năm lớp 10
   • Môn Toán

    • Toán 10 Chân trời
    • Toán 10 Kết nối
    • Toán 10 Cánh diều
    • Trắc nghiệm Toán 10 - Kết nối
    • Lý thuyết Toán 10 - Chân trời
   • Môn Văn

    • Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo
    • Ngữ văn 10 Kết nối tri thức
    • Ngữ văn 10 Cánh diều
    • Giải SBT Ngữ văn 10 Sách mới
    • Trắc nghiệm Văn 10 - Kết nối
   • Văn mẫu - Tóm tắt

    • Tóm tắt tác phẩm - Kết nối
    • Văn mẫu - Kết nối
    • Tóm tắt tác phẩm - Chân trời
    • Văn mẫu - Chân trời
    • Tóm tắt tác phẩm - Cánh diều
   • Môn Tiếng Anh

    • Tiếng Anh 10 Global Success
    • Tiếng Anh 10 i-Learn Smart World
    • Tiếng Anh 10 Friends Global
    • Trắc nghiệm Tiếng Anh 10
    • Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Tiếng Anh
   • Môn Vật Lý

    • Vật lí 10 - Chân trời
    • Vật lí 10 - Kết nối
    • Vật lí 10 - Cánh diều
    • Trắc nghiệm Vật lí 10 - Chân trời
    • Trắc nghiệm Vật lí 10 - Kết nối
   • Môn Hóa Học

    • Hóa 10 - Chân trời
    • Hóa 10 - Kết nối
    • Hóa 10 - Cánh diều
    • Trắc nghiệm Hóa 10 - Chân trời
    • Trắc nghiệm Hóa 10 - Kết nối
   • Môn Sinh Học

    • Sinh học 10 - Chân trời
    • Sinh học 10 - Kết nối
    • Sinh học 10 - Cánh diều
    • Trắc nghiệm Sinh 10 - Chân trời
    • Trắc nghiệm Sinh 10 - Kết nối
   • Môn Lịch Sử

    • Lịch sử 10 - Chân trời
    • Lịch sử 10 - Kết nối
    • Lịch sử 10 - Cánh diều
    • Trắc nghiệm Sử 10 - Kết nối
    • Trắc nghiệm Sử 10 - Chân trời
   • Môn Địa Lý

    • Địa lý 10 - Chân trời
    • Địa lý 10 - Kết nối
    • Địa lý 10 - Cánh diều
    • Trắc nghiệm Địa 10 - Chân trời
    • Trắc nghiệm Địa 10 - Kết nối
   • Kinh tế và Pháp luật

    • Kinh tế và pháp luật 10 - Chân trời
    • Kinh tế và pháp luật 10 - Kết nối
    • Kinh tế và pháp luật 10 - Cánh diều
    • Trắc nghiệm GDKT và PL 10 - Kết nối
   • Môn Công Nghệ

    • Công nghệ 10 - Chân trời
    • Công nghệ 10 - Kết nối
    • Công nghệ 10 - Cánh diều
   • Môn Tin học

    • Tin học 10 - Chân trời
    • Tin học 10 - Kết nối
    • Tin học 10 - Cánh diều
   • HĐ Trải nghiệm, hướng nghiệp

    • Trải nghiệm, hướng nghiệp 10 - Chân trời
    • Trải nghiệm, hướng nghiệp 10 - Kết nối
    • Trải nghiệm, hướng nghiệp 10 - Cánh diều
   • Môn Giáo dục quốc phòng

    • Giáo dục quốc phòng 10 - Kết nối
    • Giáo dục quốc phòng 10 - Cánh diều
   • Tài liệu Giáo viên

    • Giáo án lớp 10
    • Bài giảng lớp 10
  • Lớp 11
   • Thư viện đề thi

    • Đề thi Giữa kì 1
    • Đề thi học kì 1
    • Đề thi Giữa kì 2
    • Đề thi học kì 2
   • Môn Toán

    • Giải Toán 11 - Kết nối
    • Giải SBT Toán 11 - Kết nối
    • Giải Toán 11 - Chân trời
    • Giải SBT Toán 11 - Chân trời
    • Giải Toán 11 - Cánh diều
   • Ngữ văn

    • Soạn văn 11 - Kết nối
    • Soạn văn 11 - Chân trời
    • Soạn văn 11 - Cánh diều
   • Văn mẫu

    • Văn mẫu 11 - Kết nối
    • Văn mẫu 11 - Chân trời
    • Văn mẫu 11 - Cánh diều
   • Môn tiếng Anh

    • Tiếng Anh 11 Global Success
    • Tiếng Anh 11 i-Learn Smart World
    • Tiếng Anh 11 Friends Global
    • Tiếng Anh 11 Bright
   • Môn Vật Lí

    • Vật lí 11 - Kết nối
    • Vật lí 11 - Chân trời
    • Vật lí 11 - Cánh diều
   • Môn Hóa Học

    • Hóa học 11 - Kết nối
    • Hóa học 11 - Chân trời
    • Hóa học 11 - Cánh diều
    • Phương trình phản ứng Hóa học
   • Môn Sinh Học

    • Sinh học 11 - Kết nối
    • Sinh học 11 - Chân trời
    • Sinh học 11 - Cánh diều
   • Môn Lịch Sử

    • Lịch sử 11 - Kết nối
    • Lịch sử 11 - Chân trời
    • Lịch sử 11 - Cánh diều
   • Môn Địa Lí

    • Địa lý 11 - Kết nối
    • Địa lý 11 - Chân trời
    • Địa lý 11 - Cánh diều
   • Môn GD Kinh tế và Pháp luật

    • Giải GDKTPL 11 - Kết nối
    • Giải GDKTPL 11 - Chân trời
    • Giải GDKTPL 11 - Cánh diều
   • Tài liệu Giáo viên

    • Giáo án lớp 11
    • Bài giảng lớp 11
  • Lớp 12
   • Thư Viện Đề Thi

    • Đề thi học kì 1 lớp 12
    • Đề thi học kì 2 lớp 12
    • Đề thi giữa kì 2 lớp 12
    • Đề thi giữa kì 1 lớp 12
    • Thi học sinh giỏi lớp 12
   • Môn Toán

    • Giải Toán 12 Kết nối tri thức
    • Giải Toán 12 Chân trời sáng tạo
    • Giải Toán 12 Cánh diều
   • Môn Văn

    • Soạn văn 12 Kết nối tri thức
    • Soạn văn 12 Chân trời sáng tạo
    • Soạn văn 12 Cánh diều
   • Môn Tiếng Anh

    • Giải sách Global Success
    • Giải sách Bright
    • Giải sách i-Learn Smart World
   • Môn Vật Lý

    • Vật lý 12 Kết nối tri thức
    • Vật lý 12 Chân trời sáng tạo
    • Vật lý 12 Cánh diều
    • Trắc nghiệm Vật lí 12
    • Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lí
   • Môn Hóa

    • Hóa 12 Kết nối tri thức
    • Hóa 12 Chân trời sáng tạo
    • Hóa 12 Cánh diều
    • Trắc nghiệm Hóa học 12
    • Phương trình Hóa học
   • Môn Sinh học

    • Sinh học 12 Kết nối tri thức
    • Sinh học 12 Chân trời sáng tạo
    • Sinh học 12 Cánh diều
   • Môn Lịch Sử

    • Lịch sử 12 Kết nối tri thức
    • Lịch sử 12 Chân trời sáng tạo
    • Lịch sử 12 Cánh diều
   • Môn Địa Lý

    • Địa lý 12 Kết nối tri thức
    • Địa lý 12 Chân trời sáng tạo
    • Địa lý 12 Cánh diều
   • Môn GD Kinh tế và pháp luật

    • Giáo dục KTPL 12 Kết nối tri thức
    • Giáo dục KTPL 12 Chân trời sáng tạo
    • Giáo dục KTPL 12 Cánh diều
   • Môn Công Nghệ

    • Công nghệ 12 Kết nối tri thức
    • Công nghệ 12 Cánh diều
   • Môn Tin học

    • Tin học 12 Kết nối tri thức
    • Tin học 12 Chân trời sáng tạo
    • Tin học 12 Cánh diều
   • HĐ Trải nghiệm, hướng nghiệp

    • HĐ Trải nghiệm, hướng nghiệp 12 Kết nối tri thức
    • HĐ Trải nghiệm, hướng nghiệp 12 Chân trời sáng tạo
    • HĐ Trải nghiệm, hướng nghiệp 12 Cánh diều
   • Tài liệu Giáo viên

    • Giáo án lớp 12
    • Bài giảng lớp 12
   • Thi THPT Quốc Gia

    • Đề thi THPT môn Toán
    • Đề thi THPT môn Văn
    • Đề đọc hiểu môn Văn
    • Nghị luận Xã hội siêu hay
    • Đề thi THPT môn Anh
  • Thi chuyển cấp
   • Thi vào lớp 6

    • Ôn thi vào 6 môn Toán
    • Ôn thi vào 6 môn tiếng Việt
    • Ôn thi vào 6 môn tiếng Anh
    • Ôn thi trường Chuyên
   • Thi vào lớp 10

    • Ôn thi vào 10 môn Toán
    • Ôn thi vào 10 môn Văn
    • Ôn thi vào 10 môn tiếng Anh
    • Điểm thi vào 10
    • Thông tin tuyển sinh vào 10
   • Thi THPT Quốc Gia

    • Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán
    • Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Văn
    • Ôn thi Đọc hiểu môn Ngữ Văn
    • Nghị luận Xã hội Siêu hay
    • Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Anh
   • Mầm non

    • Tranh tô màu
    • Trường mầm non
    • Tiền tiểu học
    • Danh mục Trường Tiểu học
    • Dạy con học ở nhà
    • Giáo án Mầm non
    • Sáng kiến kinh nghiệm
   • Học tập

    • Giáo án - Bài giảng
    • Luyện thi
    • Văn bản - Biểu mẫu
    • Viết thư UPU
    • An toàn giao thông
    • Dành cho Giáo Viên
    • Hỏi đáp học tập
    • Cao học - Sau Cao học
    • Trung cấp - Học nghề
    • Cao đẳng - Đại học
   • Hỏi bài

    • Toán học
    • Văn học
    • Tiếng Anh
    • Vật Lý
    • Hóa học
    • Sinh học
    • Lịch Sử
    • Địa Lý
    • GDCD
    • Tin học
   • Trắc nghiệm

    • Trắc nghiệm IQ
    • Trắc nghiệm EQ
    • KPOP Quiz
    • Đố vui
    • Trạng Nguyên Toàn Tài
    • Trạng Nguyên Tiếng Việt
    • Thi Violympic
    • Thi IOE Tiếng Anh
    • Kiểm tra trình độ tiếng Anh
    • Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh
   • Tiếng Anh

    • Luyện kỹ năng
    • Giáo án điện tử
    • Ngữ pháp tiếng Anh
    • Màu sắc trong tiếng Anh
    • Tiếng Anh khung châu Âu
    • Tiếng Anh phổ thông
    • Tiếng Anh thương mại
    • Luyện thi IELTS
    • Luyện thi TOEFL
    • Luyện thi TOEIC
   • Khóa học trực tuyến

    • Tiếng Anh cơ bản 1
    • Tiếng Anh cơ bản 2
    • Tiếng Anh trung cấp
    • Tiếng Anh cao cấp
    • Toán mầm non
    • Toán song ngữ lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 2
    • Toán Nâng cao lớp 3
    • Toán Nâng cao lớp 4
dàn ý tả cảnh biển sầm sơn thanh hóa
 • Lập dàn ý Tả cảnh biển lớp 5 Hay, chi tiết

  Lập dàn ý Tả cảnh biển lớp 5 Hay, chi tiết

  Dàn ý chi tiết tả cảnh một vùng biển lớp 5 Dàn ý chi tiết tả cảnh một vùng biển lớp 5 bao gồm các dàn ý chi tiết cho các em học sinh tham khảo hoàn thiện các bài văn mẫu tả cảnh lớp 5 377.005
 • Lập dàn ý Tả cảnh cánh đồng lúa chín (8 mẫu)

  Lập dàn ý Tả cảnh cánh đồng lúa chín (8 mẫu)

  Dàn ý Tả cánh đồng lúa lớp 5 Lập dàn ý Bài văn tả cánh đồng lúa chín là tài liệu dàn ý mẫu tả cảnh đồng lúa chín hay, giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo để học tốt môn tập làm văn, chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra trong năm học. 215.536
 • Lập dàn ý tả cảnh sông nước (một vùng biển, một con suối hay một hồ nước)

  Lập dàn ý tả cảnh sông nước (một vùng biển, một con suối hay một hồ nước)

  Dàn ý tả cảnh sông nước lớp 5 chi tiết Dựa vào kết quả quan sát của mình, em hãy lập dàn ý tả cảnh sông nước (vùng biển, một con suối hay một hồ nước) lớp 5 chi tiết giúp các em học sinh có thêm nhiều ý tưởng hoàn thiện bài văn miêu tả lớp 5. 149.991
 • Lập dàn ý Tả cảnh biển vào buổi sáng lớp 5

  Lập dàn ý Tả cảnh biển vào buổi sáng lớp 5

  Top 11 dàn ý bài văn Tả cảnh biển lớp 5 chi tiết Dàn ý bài văn tả cảnh biển vào buổi sáng được trình bày chi tiết cụ thể giúp các em học sinh củng cố, rèn luyện hoàn thiện các bài văn tả cảnh, tả cảnh biển lớp 5. Mời các em cùng tham khảo. 112.046
 • Dàn ý Tả cảnh sinh hoạt lớp 6

  Dàn ý Tả cảnh sinh hoạt lớp 6

  Lập dàn ý Bài văn tả cảnh sinh hoạt Dàn ý Tả cảnh sinh hoạt lớp 6 được biên soạn nhằm giúp các em HS đạt kết quả tốt trong quá trình làm bài tập và học tập môn Ngữ văn lớp 6. 68.731
 • Lập dàn ý Tả cảnh mùa xuân lớp 6

  Lập dàn ý Tả cảnh mùa xuân lớp 6

  Dàn ý Tả cảnh mùa xuân Lập dàn ý Tả cảnh mùa xuân lớp 6 là tài liệu dàn ý mẫu lớp 6 hay, giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo để học tốt môn tập làm văn, chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra trong năm học. 58.001
 • Lập dàn ý tả quang cảnh một buổi sáng trên biển lớp 6

  Lập dàn ý tả quang cảnh một buổi sáng trên biển lớp 6

  Dàn ý chi tiết Tả cảnh bình minh trên biển Lập dàn ý tả quang cảnh một buổi sáng trên biển lớp 6 bao gồm các dàn ý chi tiết cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng viết văn lớp 6. 50.878
 • Tả cảnh biển Sầm Sơn lớp 5 Ngắn nhất + Hay nhất

  Tả cảnh biển Sầm Sơn lớp 5 Ngắn nhất + Hay nhất

  Bài văn Tả cảnh biển lớp 5 Văn tả cảnh - Tả cảnh biển Sầm Sơn lớp 5 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố vốn từ cho các bài viết văn trong năm học đạt kết quả cao. 30.197
 • Tả cảnh biển Đồ Sơn lớp 5 Ngắn gọn, Hay nhất

  Tả cảnh biển Đồ Sơn lớp 5 Ngắn gọn, Hay nhất

  Tả cảnh biển lớp 5 Tả cảnh biển Đồ Sơn lớp 5 bao gồm các bài văn mẫu hay là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố vốn từ cho các bài kiểm tra đạt hiệu quả cao. 28.866
 • Dàn ý Tả cảnh biển Nha Trang lớp 5

  Dàn ý Tả cảnh biển Nha Trang lớp 5

  Lập dàn ý Tả cảnh biển lớp 5 Dàn ý tả cảnh biển Nha Trang bao gồm các dàn ý chi tiết cho các em học sinh tham khảo củng cố cách làm bài văn tả cảnh. 21.716
 • Tả cảnh biển Sầm Sơn Thanh Hóa

  Tả cảnh biển Sầm Sơn Thanh Hóa

  Văn mẫu lớp 6 Tả cảnh biển Sầm Sơn Thanh Hóa được VnDoc.com tổng hợp và đăng tải, giúp các bạn học tốt môn Ngữ văn 6. Mời các bạn cùng tham khảo. 21.176
 • Dàn ý tả cảnh biển Phú Quốc lớp 5

  Dàn ý tả cảnh biển Phú Quốc lớp 5

  Lập dàn ý tả cảnh biển lớp 5 Dàn ý tả cảnh biển Phú Quốc bao gồm các dàn ý chi tiết cho các em học sinh tham khảo củng cố cách làm bài văn tả cảnh. 14.209
 • Lập dàn ý Tả một danh lam thắng cảnh

  Lập dàn ý Tả một danh lam thắng cảnh

  Dàn ý lớp 6 Tả một danh lam thắng cảnh Lập dàn ý Tả một danh lam thắng cảnh là tài liệu dàn ý mẫu lớp 6 hay, giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo để học tốt môn tập làm văn, chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra trong năm học. 12.762
 • Lập dàn ý tả quang cảnh một đầm sen đang mùa hoa nở

  Lập dàn ý tả quang cảnh một đầm sen đang mùa hoa nở

  Tả cảnh đầm sen Lập dàn ý tả quang cảnh một đầm sen đang mùa hoa nở lớp 6 giúp các em học sinh củng cố, ôn tập văn miêu tả, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 6. 5.957
 • Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 - 2016 môn Tiếng Anh trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa có đáp án

  Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 - 2016 môn Tiếng Anh trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa có đáp án

  Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 - 2016 môn Tiếng Anh trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa có đáp án sẽ fiups bạn ôn thi THPT quốc gia hiệu quả. Mời các bạn thử sức! 1.952
 • Bắc Sơn - Hoàn cảnh sáng tác, Dàn ý phân tích tác phẩm

  Bắc Sơn - Hoàn cảnh sáng tác, Dàn ý phân tích tác phẩm

  Tác giả tác phẩm lớp 9 Bắc Sơn VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Bắc Sơn - Hoàn cảnh sáng tác, Dàn ý phân tích tác phẩm để tham khảo chuẩn bị cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. 1.054
 • Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa

  Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa

  Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây. 521
 • Lập dàn ý Tả cây cảnh lớp 4

  Lập dàn ý Tả cây cảnh lớp 4

  Lập dàn ý tả một cây cảnh mà em yêu thích lớp 4 Lập dàn ý tả một cây cảnh mà em yêu thích lớp 4 được biên soạn nhằm giúp các em HS đạt kết quả tốt trong quá trình học tập phần Viết (môn Tiếng Việt lớp 4 Chương trình mới) 510
 • Tả bài văn tả cảnh dàn ý lớp 5

  Tả bài văn tả cảnh dàn ý lớp 5

  Dàn ý bài văn tả cảnh lớp 5 Tả bài văn tả cảnh dàn ý lớp 5, Dàn ý bài văn tả cảnh lớp 5 75
 • Lập dàn ý bài văn miêu tả một cảnh sông nước (một vùng biển,một dòng sông,..)

  Lập dàn ý bài văn miêu tả một cảnh sông nước (một vùng biển,một dòng sông,..)

  Lập dàn ý bài văn miêu tả một cảnh sông nước (một vùng biển,một dòng sông,một con suối hay một hồ nước) 43
 • Một dàn ý cho bài văn tả cảnh biển Nha Trang

  Một dàn ý cho bài văn tả cảnh biển Nha Trang

  Hãy lập một dàn ý cho bài văn tả cảnh biển Nha Trang 12
 • Tả cảnh đẹp của Sầm Sơn

  Tả cảnh đẹp của Sầm Sơn

  8
 • Dàn ý tả bài văn cảnh một vùng biển

  Dàn ý tả bài văn cảnh một vùng biển

  2

Từ khóa » Dàn ý Tả Cảnh Biển Sầm Sơn