Đặt Báo Thức - Motorola

 • Moto G
 • Trợ giúp
 • Tuần đầu tiên
 • Khám phá điện thoại của bạn
 • Ứng dụng
 • Ứng dụng Đồng hồ
 • Liên hệ với chúng tôi
Đặt báo thức

Bạn có thể đặt báo thức từ ứng dụng Đồng hồ hoặc lệnh cho điện thoại đặt báo thức bằng khẩu lệnh.

Khi báo thức được đặt, bạn sẽ thấy trong thanh trạng thái. Báo thức cũng xuất hiện trên màn hình khóa, cùng với thời gian được đặt để đổ chuông.

Đặt báo thức bằng cách chạm
 1. Chạm vào > Đồng hồ > .
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo báo thức mới, hãy chạm vào .
  • Để sử dụng báo thức hiện có, hãy vuốt nút này đến BẬT.
  • Để điều chỉnh âm báo thức, lịch biểu hoặc gắn nhãn, hãy chạm vào .
 3. Để điều chỉnh cài đặt báo thức chung, chẳng hạn như âm lượng báo thức và thời gian báo lại, hãy chạm vào > Cài đặt.
Đặt báo thức bằng giọng nói
 1. Chạm vào trên tiện ích Google Search.

 2. Khi được nhắc nói, hãy đọc lệnh. Ví dụ: "Đặt báo thức lúc 19:45, gắn nhãn, bật máy giặt" hoặc" Đánh thức tôi lúc 7 giờ sáng mai."

  Điện thoại sẽ đặt báo thức và cung cấp xác nhận.

Xóa báo thức
 1. Chạm vào > Đồng hồ > .
 2. Chạm & giữ thời gian cho mỗi báo thức bạn muốn xóa, sau đó chạm vào .
Xem thêm
 • Sử dụng bộ đếm giờ hoặc đồng hồ bấm giờ
 • Thay đổi kiểu khóa màn hình
 • Thêm âm thanh tùy chỉnh

global-vi-vn-vi-vn-3263-43 2014-10-15T11:19:11

Từ khóa » đặt Chuông Báo Thức Lúc 7