Vài Nét Về Mafia Hưng Tano - Gương Sáng

Bỏ qua nội dung

Tano là tên của một nhân vật trong bộ phim chống mafia của Ý. Tano dùng mọi thủ đoạn để lũng đoạn chính trị nước Ý, nhiều nhân vật chính trị nước Ý làm tay sai phục vụ lợi ích của nhóm mafia Tano. Cái tên Tano đã được dư luận xã hội ở Việt Nam gắn cho Lê Trung Hưng cũng là để chỉ bản chất của con người này, nhưng nổi bật nhất là “môi giới chạy chức, chạy quyền cho cán bộ cấp cao và được thể hiện tích cực nhất là ở các kỳ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng”. Vì sao “Hưng Tano” làm được điều này.

Chia sẻ:

 • Facebook
 • Email
 • In
 • Pinterest
Thích Đang tải...

Có liên quan

Điều hướng bài viết

Liệu TPP có thể tiếp tục mà không có Mỹ? Họ đang chặt tay và bịt mắt chúng ta

Bình luận về bài viết này

Δ

Lời Tựa

"Cập nhật sau"

Số Lượt Viếng Thăm

 • 4 431
 • Bình luận
 • Đăng lại
 • Theo dõi Thành viên đăng kí
  • Gương Sáng
  • Theo dõi ngay
  • Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
  • Gương Sáng
  • Tùy biến
  • Theo dõi Thành viên đăng kí
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • URL rút gọn
  • Báo cáo nội dung
  • Xem toàn bộ bài viết
  • Quản lý theo dõi
  • Ẩn menu
%d

Từ khóa » Nhân Vật Tano Là Ai