TOÀN CẢNH: Những quận huyện trung tâm Hà Nội được mở hàng ăn uống tại chỗ; khu vực nào “nguy cơ cao”?

Theo đánh giá cấp độ dịch sáng 15/1 của UBND TP. Hà Nội, thành phố không còn “vùng xanh”, giảm một quận “vùng cam”.

Hiện, toàn thành phố có 7 quận/ huyện “vùng cam” (nguy cơ cao) tiếp tục dừng bán hàng ăn uống tại chỗ. Một số quận trung tâm chuyển “vàng” đã cho phép những phường ở cấp độ dịch 2 (vùng vàng) được bán hàng ăn uống tại chỗ trở lại.

Trong bối cảnh dịch hiện nay, chuyên gia khuyến nghị Hà Nội nên xem xét cho cửa hàng ăn uống tại “vùng cam” cũng được mở cửa tại chỗ trở lại, kèm theo các điều kiện phòng chống dịch an toàn.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, vượt mốc 3.000 ca mắc/ngày. Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4), thành phố có tổng 85.577 ca.

TOÀN CẢNH: Những quận huyện trung tâm Hà Nội được mở hàng ăn uống tại chỗ; khu vực nào “nguy cơ cao”? - Ảnh 1.

Các quận trung tâm Hà Nội cho phép bán hàng ăn uống tại chỗ

TOÀN CẢNH: Những quận huyện trung tâm Hà Nội được mở hàng ăn uống tại chỗ; khu vực nào “nguy cơ cao”? - Ảnh 2.

Cập nhật cấp độ dịch tại Hà Nội tính đến sáng 15/1